Jobopgaver

Desinficering | Det her skal du vide.

By 18. marts 2020 april 23rd, 2021 No Comments
desinficering

At tørre en bordplade eller et dørhåndtag af med en klud, en gang om ugen, er for nogle virksomheder den eneste desinficering der sker. Det er ikke nok, for at mindske mulige smittekilder. Slet ikke hvis man har en virksomhed, hvor der er et stort rend af mange forskellige mennesker. Man bør have en plan for, hvordan man både internt og eksternt mindsker smitterisici bedst muligt. Læs her hvordan du kan gøre det i din virksomhed.

Desinficering er altafgørende for at mindske smitte.

At have en plan for rengøring af ens virksomhed er i disse tider en nødvendighed. Men i den rengøringsplan eller løsning man har, bør man indtænke desinficering, i så vidt et omfang som man kan.

En ting er, at vi mennesker kan smitte hinanden, men mange vira og bakterier, kan overleve på forskellige flader i mange timer. Ja, sågar dage. Alene derfor er det vigtigt, at man som virksomhed tager et ansvar, og får indtænkt desinficering, som en aktiv del af ens beredskab.

Desinficering er nødvendigt i et moderne samfund.

Når vi bor mange mennesker sammen, eller arbejder tæt, så er risikoen for smitte enorm. Derfor kan man med fordel nu, og ikke i morgen, lave de adfærds og vaneandringer der skal til internt i virksomhederne. Adfærd ændrer sig ikke på en dag, men man kan komme langt med en rengøringsplan, og en aktiv uddannelse af ens medarbejdere, så de forstår vigtigheden af god håndhygiejne. Samtidig kan man sætte standarder op for, hvordan skriveborde skal se ud, så de kan rengøres bedst muligt.

desinficeringVores anbefaling ift desinficering er:

Udvid jeres serviceaftale med jeres rengøringspartner, så desinficering indgår. Kontroller det jævnligt, og kræv at der laves eftersyn af eget arbejde også. Mange brancher arbejder med kvalitetssikring. Det er på tide, at man i alle andre brancher også begynder at arbejde med desinficeringssikring.

Det er vores klare forståelse, at man kommer rigtigt langt med forebyggende adfærd. Især på kontorer, storrumskontorer, og lokaler med plads til mange mennesker.

Dørhåndtag, skærme, tastaturer, automatiske kaffeautomater er store syndere, da der er en stor berøringsflade. Derfor bør de rengøres og desinficeres op til flere gange dagligt.

desinficering

Medarbejdere skal præsenteres for de nye tiltag med en forståelse for, at adfærd er svært at ændre. Det her er dog så vigtigt et emne, at det SKAL implementeres med det samme. Lav planerne idag. Tænk dem praktisk ind i jeres dagligdag, og sørg for, at det i outsourcer til rengøringspartnere indeholder desinficering af kritiske punkter og placeringer.

Desinficering vil være en investering i forebyggende sundhed og forebygning af sygdomme.

Set i lyset af de her tiders store spredning af eksempelvis COVID-19, så er det om noget en god ide, at forebygge. Men også for andre sygdomme vil det være en god ide. Vi vil mene, at man kan mindske det generelle sygefravær markant, hvis man blot forebygger. Så udover at det er en investering i jeres medarbejderes sundhed, vil det også være en besparende faktor ift. sygdomsperioder internt.

I mange år har man fokuseret på medarbejdersundhed i form af fysisk træning og des lignende. Nu er det på tide at man ser indad og gør det man kan på andre måder også. Det kommer ikke kun jer internt til gode, men også samfundet generelt.

Vi kan hjælpe jer med desinficering og implementering af planerne.

Hos Aamann og Wulff er vores medarbejdere trænet i at udføre det praktiske arbejde. Vi kan dog også tilbyde jer en generelt rådgivning omkring forebyggelse. Vi ved hvor store smittekilder kan gemme sig, og vi ved hvordan man kan rengøre dem bedst muligt. Og især hvor ofte de skal rengøres.

Vi kan hjælpe jer med at implementere planerne og servere dem for jeres medarbejdere, så de ved hvor vigtigt det er. Vi kan producere skilte og des lignende, der kan hjælpe med de simple adfærdsændringer der skal til, for at forebygge.

Tag blot kontakt til os. Vi arbejder på højtryk for at hjælpe hvor vi kan.